Bảng báo giá bánh trung thu Hỷ Lâm Môn năm 2013

 

MÃ SỐ TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG GIÁ TIỀN
AA 特別加頭喜臨門翅月 Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay 2 Trứng  250gr  120,000
A 特別加頭雙王燒雞 Đặc Biệt Gà Quay Jambon 2 Trứng  250gr  102,000
9A 特別雙王蓮蓉 Đặc Biệt Hạt Sen 2 Trứng  250gr  87,000
 2A 特別雙王荳蓉 Đặc Biệt Đậu Xanh 2 Trứng  250gr  85,000
 66 雙王燒雞 Gà Quay Jambon 2 Trứng  220gr  95,000
 44 雙王金腿 Jambon Bát Bửu 2 Trứng  220gr  92,000
 11 什錦特別雙鳳月 Thập Cẩm Đặc Biệt 2 Trứng  220gr  87,000
 99 雙王蓮蓉 Hạt Sen 2 Trứng  220gr  77,000
 22 雙王荳蓉 Đậu Xanh 2 Trứng  220gr  75,000
 88 雙王椰蓉 Nhân Dừa 2 Trứng  220gr  75,000
 33 雙王荳沙 Đậu Đen 2 Trứng  220gr  75,000
 55 雙王芋蓉 Khoai Môn 2 Trứng  220gr  77,000
 X2 綠茶蓮蓉雙鳳月 Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng  220gr  85,000
 D2 翡翠蓮蓉追雙月 Hạt Sen Lá Dứa 2 Trứng  220gr  85,000
 M2 貂嬋雙鳳月 Mè Đen 2 Trứng  220gr  75,000
 6 燒雞鳳月 Gà Quay Jambon 1 Trứng  170gr  66,000
 4 金腿鳳月 Jambon Bát Bửu 1 Trứng  170gr  65,000
 1 什錦特別鳳月 Thập Cẩm Đặc Biệt 1 Trứng  170gr  64,000
 9 寶鴨穿蓮 Hạt Sen 1 Trứng  170gr  58,000
 2 鳳凰夜月 Đậu Xanh 1 Trứng  170gr  53,000
 8 椰蓉鳳月 Nhân Dừa 1 Trứng  170gr  53,000
 3 雲開見月 Đậu Đen 1 Trứng  170gr  55,000
 5 嫦娥奔月 Khoai Môn 1 Trứng  170gr  56,000
 X1 綠茶蓮蓉伴月 Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng  170gr  58,000
 D1 翡翠蓮蓉追月 Hạt Sen Lá Dứa 1 Trứng  170gr  58,000
 M1 貂嬋拜月 Mè Đen 1 Trứng  170gr  55,000
 01 什錦素月 Thập Cẩm Đặc Biệt 0 Trứng  170gr  59,000
 09 蓮蓉素月 Hạt Sen 0 Trứng  170gr  53,000
 02 荳蓉素月 Đậu Xanh 0 Trứng  170gr  51,000
 08 椰蓉素月 Nhân Dừa 0 Trứng  170gr  51,000
 03 荳沙素月 Đậu Đen 0 Trứng  170gr  52,000
 05 嫦娥素月 Khoai Môn 0 Trứng  170gr  53,000
 F1 小豬 Heo Nhỏ  120gr  30,000
 F2 中豬 Heo Trung  300gr  90,000
 F3 大豬 Heo Lớn  600gr  150,000
 F4 冰皮什錦素月 Bánh Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng  250gr  41,000
 F5 冰皮蓮蓉素月 Bánh Dẻo Hạt Sen 0 Trứng 250gr  41,000
 F6 冰皮荳蓉素月 Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng  250gr  41,000
 F7 冰皮什錦單王 Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng  250gr  44,000
 F8 冰皮蓮蓉單王 Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng  250gr  44,000
 F9 冰皮荳蓉單王 Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng  250gr  44,000
 F10 冰皮芝麻 Bánh Dẻo Mè Đen  Hộp  140,000
 F11 綠豆餅 Bánh Đậu Xanh  Hộp  75,000
  TUYỆT PHẨM LỄ HỘP TRUNG THU 2013
 H1 月緣 Giao Duyên Thưởng Nguyệt (AA, B2, Y2, 9A) 4 Bánh +Rượu  980,000
 H2 時尚精緻禮盒 Phụng Nhi Bách Hợp (AA, T2, Y2, 9A) 4 Bánh + Trà  900,000
 H3 萬凰之王 Vạn Phụng Chi Vương (AA,S2,99,T2)  Hộp 4 Bánh  770,000
 H4 帝月 Đế Nguyệt (AA, B2, Y2, 99) 4 Bánh + Trà  520,000
 H5 七星伴月 Thất Tinh Bán Nguyệt  Hộp 8 Bánh  480,000
  HỘP CAO CẤP COMBO  
 Combo 1  AA, 66, 99, X2
(Vi cá gà quay, Gà quay Jambon, Hạt sen, Hạt sen trà xanh)
 2 Trứng  460,000
 Combo 2  AA, 66, 99, 55
(Vi cá gà quay, Gà quay Jambon, Hạt sen, Khoai môn)
 2 Trứng  460,000
 Combo 3  AA, A, 99, 88
(Vi cá gà quay, Đặc biệt gà quay Jambon, Hạt sen, Dừa)
 2 Trứng  460,000
 Combo 4  AA, 11, 99, 22
(Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Hạt sen, Đậu xanh)
 2 Trứng  450,000
 Combo 5  AA, 11, 22, 88
(Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Đậu xanh, Nhân dừa)
 2 Trứng  450,000
 Combo 6  AA, 11, 88, X2
(Vi cá gà quay, Thập cẩm đặc biệt, Dừa, Hạt sen trà xanh)
 2 Trứng  450,000
  BÁNH TRUNG THU CHỦ ĐỀ NGHĨA TÌNH HỘP CAO CẤP 1 BÁNH LỚN  
 AAA 四王燒雞金翅 Vi Cá Gà Quay 4 Trứng  600gr  350,000
 666 四王燒雞 Gà Quay JamBon 4 Trứng  600gr  300,000
 444 四王金腿 JamBon Bát Bửu 4 Trứng  600gr  260,000
 999 四王蓮蓉 Hạt Sen 4 Trứng  600gr  260,000
 222 四王荳蓉 Đậu Xanh 4 Trứng  600gr  250,000

HÌNH HỘP BÁNH HỶ LÂM MÔN 2013

Giao duyen thuong nguyet Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Giao Duyên Thưởng Nguyệt – Giá 980,000 vnđ

hop xach tay cao cap Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Hộp xách tay cao cấp – Giá 900 vnđ

van phung chi vuong1 Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Vạn Phụng Chi Vương – Giá: 770,000 vnđ

de nguyet Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Đế Nguyệt – Giá: 520,000 vnđ

That tinh ban nguyet1 Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Thất Tinh Bán Nguyệt – Giá: 480,000 vnđ

Combo cao cap Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Combo Cao Cấp – Giá: 420,000 vnđ

hinh hop thuong Bánh Trung Thu Hỷ Lâm Môn

Hộp bánh thường Hỷ Lâm Môn